Två händer håller upp en bok med titeln

När man använder tjänster som LibraryThing eller aNobii är det jobbigt ofta (speciellt med den senare där man inte kan ange databas att hämta information ifrån) man måste manuellt hantera böcker som inte finns med i databasen. Speciellt besvärligt blir det med böcker från ett särskilt förlag.

Brita Planck skriver på e-postlistan Fanac:

Under mitt katalogiserande har jag emellertid lät mig avsky Bra böcker, eftersom detta förlag ända fram till ganska nyligen aldrig angav ISBN i sina utgåvor. Varför?? Ett av världens mysterier eller finns det en vettig förklaring?

Är det en följd av att Bra böcker i sina tidiga år i första hand var en bokklubb och inte behövde bry sig om att underlätta för bokhandeln?

Jobbigt blir det även när ISBN-raddan är felaktig. Kontrollsiffran stämmer helt enkelt inte. Är det en slump att den boken är utgiven i Höganäs? Istället får man ägna tid åt att leta upp bokens ISBN i något annat register.