10 maj 2007:

Sverige har fått sitt första blogg-forum

( via Du är vad du läser)

25 februari 2004

Daniel på minmening.com har startat ett forum för svenska bloggare. Visserligen finns redan weblogs.se som ju är tänkt att knyta samman den svenska bloggosfären, men eftersom aktiviteten från administratörerna där är låg (detta är ingen kritik, bara ett konstaterande) så är Daniels initiativ mycket lovvärt.