Jaiku mår inte så bra och menar att det är rätt tillfälle för användarna att chatta med någon de älskar istället för att använda tjänsten. Men när denne har markerat sig som upptagen kanske det inte alls är rätt tillfälle, speciellt om kärleken inte är reciprok.

Felmeddelande från Jaiku: 'Our servers are too busy now'. Kontaktlista från Gmail