Schibsted har inga intressen i Blogsoft kom i en kommentar hösten 2005. Det blev danskt istället för norskt till slut när Aller lade beslag på Blogg Esse (tills alldeles nyss Blogsoft) och Blogg.se. Ett Aller som redan norpat Sprays portaldel.

Kommentarerna talar om ett inköp som bara tänker på besökarsiffror och annonspotentialer. Därför är risken för att de populäraste bloggarna lämnar tjänsten stor.

What I lack in all the of the above is vision. Buying out sites that are top 25 on the KiaIndex isn’t exactly rocket science. It’s the same logic as media companies have always had – if you can’t beat em, buy em. But catching up on the new internet is much wider than that – why aren’t these companies investing in technology for instance?

Good Old Trend: Allers to acquire Blogsoft

Antagligen kommer majoriteten av de 600.000 besökarna per vecka till ett relativt fåtal av de stora bloggarna av de 30.000 aktiva. Detta innebär att man kan gå in och “köpa loss” de stora aktörerna från tjänsten genom att erbjuda något bättre.

Dan.se: Risker med Allers uppköp av Blogg.se

Blogg.se har på kort tid vuxit sig stora som nätverk främst tack vare ett fåtal mycket populära bloggar som till exempel Engla’s Showroom. Utmaningen hos de nya ägarna måste vara att behålla dessa “storbloggare” som står för en betydande andel av den totala trafiken i nätverket.

Emerge: Allers shoppar vidare

Frågan är hur många av de långlivade och välbesökta bloggarna som har intresse av att vara kvar på Blogg.se när Allers hårdkommersialiserar tjänsten om de inte erbjuder något i gengäld. Som en så stor (och hyfsat bred) medieaktör har Allers stora möjligheter att erbjuda de mest populära skribenterna attraktiva möljligheter att göra sin röst hörd till en större publik såväl online som offline, och därtill betalt.