Det visar sig att Anders Nilssons långfilm Livvakterna inte alls är så odräglig att ha på i bakgrunden som man kan tro utifrån det lilla man sett i filmprogram på TV. Det måste förstås till att det är den tyska dubbningen av filmen (Protection) man har så att man slipper Jakob Eklunds röst. Sedan gör förstås möjligheten att filtrera tyska i bakgrunden bättre än svenska sitt till.

Men Krister Henriksson låter nog bättre i original.