Nordisk familjebok

· 77 ord · 1 minut(er) att läsa

Projekt Runebergs inscanning och texttolkning av det klassiska uppslagsverket Nordisk familjebok är färdig. För att det ska bli riktigt användbart krävs dock en del manuellt arbete som man vill ha hjälp med.

Har du tillgång till något band ur uggleupplagan kan du hjälpa till med att indexera artiklar.

Även om du inte har fysisk tillgång till Nordisk familjebok kan du hjälpa till. OCR-tolkad text från förra sekelskiftet är inte helt felfri. Därför behövs hjälp med att korrekturläsa.