Om en människa tittat på översättningen av Google Calendar till svenska hade det varit bra. Jag undrar var man ställer in så att man får engelska som standardspråk i alla Googles tillämpningar eller hur man övertygar Google om att ta översättningar på allvar.