Eller Knuff-Knuff kanske?

· 191 ord · 1 minut(er) att läsa

Johan Bloggblogg (jämför Gluff-Gluff och Jennifer Government) har gjort en kartläggning av den svenska bloggosfären och till skillnad mot undertecknad som använde sig av högst subjektiva metoder för ett par år sedan har Johan använt riktiga data från knuff.se (vilken guldgruva med information han måste ha) och programvaran Graphviz.

Jag använde Graphviz senast i våras för att försöka reda ut strukturen i ett XML-format för bioinformatisk data. Utskriften blev på åtta sidor trots att varje element tog en ganska liten plats.

Utskrift av en graf över ett av NCBI:s XML-format

Slutsatsen man kan dra (utöver att konstig XML-serialisering av ASN.1-data garanterat blir svåröverskådlig) är att man vid informationsvisualisering av stora datamängder måste ta till någon form av filtrering för att kunna dra några vettiga slutsatser.

Av det lilla delexemplet med Stationsvakt-länkande bloggar under de senaste månaderna kan man utläsa att Månhus bara har ömsesidiga länkar med Beta Alfa och inte inkommande länkar från någon av de andra. Tyvärr så får jag bara se halva kartan i originalstorlek så jag kan inte se exakt vilka alla bloggarna är.

Sedan kan man som jag göra meningslösa iakttagelser. Som att fundera över om bilden föreställer en smiley, en jordglob eller Ian Hicks Firefox-logotyp.

Bild från knuff.se:s kartläggning av svenska bloggosfären