Emmanuel frågar om Bluetooth är dött. Rael har lösningen.

Fast det är klart med wifi-försedda telefoner skulle det fungera ännu bättre kanske. Men namnet Bluetooth låter ju mycket coolare än wifi, och så är det svenskt också.