I dagens Språket tog en brevskrivare upp ordet blogg och tyckte ordet rapport skulle vara bättre. Jag tyckte mig uppfatta indignation över ordet och begreppet från brevskrivarens sida.

Professor Lars-Gunnar Andersson gör en kraftig förenkling med att säga »web är nätet, datornätet«. Sedan konstaterar han att ordet blogg förekom flitigt i svensk tidningstext 2004 men att det kan ha förekommit enstaka tidigare. Utanför tidningstext fanns det, förstås, något år tidigare.

Sedan yttrar redaktören Anna-Lena Ringarp det ganska vanliga påståendet om antalet bloggläsare. »Sen misstänker jag ibland att det finns fler bloggar än läsare av bloggar, men det är en annan historia.«

Själv tror jag att det finns fler läsare än bloggare men att det stora antalet läsare är tillfällighetsläsare dvs. sådana som läser enstaka inlägg efter att ha hittat dit efter sökningar i sökmotorer.