Vad gör de på Harvard?

· 96 ord · 1 minut(er) att läsa

The last four or, for some of you, five years you’ve been living in a fantasyland, running around, talking about Hemingway, or Clancy, or, I don’t know, I mean whatever you read here at Harvard. The Novelization of the Matrix, I don’t know.

Will Ferrell, Class Day speech 4 juni 2003

Uppdatering: Nu finns ju ingen romanvariant av filmen i sinnevärlden (vad jag känner till). Det närmaste man kommer är nog serievarianten. Like a Splinter in Your Mind: The Philosophy Behind the Matrix Trilogy av Matt Lawrence kanske skulla passa som kursbok i Ferrells tänkta Harvard?