Regeringens webbplats använder sig av mikroformat:

Webbplatsen använder sig av mikroformat för kontaktuppgifter och kalenderhändelser. … Sannolikt kommer framtida versioner av webbläsare att kunna läsa mikroformat och då erbjuda användaren möjlighet att till exempel lägga till händelser och kontaktinformation i sin egen kalender eller adressbok.

(via Staffan Malmgrens del.icio.us-flöde)

Lokalt här i Månhuset försvann XFN-länkarna tillfälligt vid redesignen. hCard-informationen har kopierats från min Lysator-webbsida till min UTLA-domän-webbplats. Nu senast har jag försökt implementera hResume i HTML-versionen av min CV, det innefattar dock att jag behöver separera innehåll och presentation ytterligare. Det är redan ganska väl separerat i och med att det består i ett XML-dokument som transformeras till PDF och XHTML men för att kunna lägga till relevanta hResume-detaljer måste XML-dokumentet vara mer detaljerat.