Webben går Beserkley

· 337 ord · 2 minut(er) att läsa

Flickr följer upp sin lansering av geotaggningsfunktionen häromdagen

Responsen blev större än väntad:

… we though that we’d hit a million in the first month, maybe even as fast as two weeks. Instead, 24 hours in, there were 1,234,384 geotagged photos …

Frågan är om det vi med ett uppdämt behov att geotagga foton som kommit loss eller om andra som inte skulle använt sig av tredjepartshack nu använder det när möjligheten ges.

Inlägget i FlickrBlog erbjuder även lite intressant information om tekniken bakom kulisserna:

This is one of the largest real-time search indexes in the world. In contrast, nearly all web search is done in a »batch« mode with periodic updates, while nearly all real time search is done on a small set of items whcih »expire« after a short period. But new or updated Flickr photos are typically searchable in under a minute.

Inlägget avslutas med att berätta om en innovation:

Yahoo! Research Berkeley’s ZoneTag smart mobile upload client just got a new feature: if you take a photo »near« an Upcoming.org event (in time and space), it’ll automatically get tagged with the correct Upcoming event and show up on the corresponding event page without you doing anything.

Det är precis sådan smart samkörning av tillgänglig data som Webb 2.0 handlar om Månhus: David 2.5 om den andra oebben, inte tonade färgplattor och Ajax-överflöd.

I den senaste CAP&Design försöker man spräcka Webb-2.0-bubblan, med att hävda att det inte finns mycket nytt. Med den begreppsförvirring som redan från början fanns runt Webb 2.0 är det lätt att få stöd för en sådan tes.

Sedan är det lite ironiskt att det kommer från en tidskrift vars bevakning av webben först på senare tid ens kommit i närheten av Webb 0.17, dvs. webbplatser som är annat än HTML-iserade Photoshop-bilder eller Flash-labyrinter.

För ibland får jag intrycket att Webb 2.0 får stå för allt som man egentligen skulle kunna ha begärt även tidigare: webbplatser med egentligt innehåll, webbplatser som utnyttjar hypertext, webbplatser som är tillgängliga, webbplatser som validerar osv.