Jag skulle titta på SFS kampanj höjstudiemedlet.nu och surfade till hojstudiemedlet.nu (utan ö). Den domänen var inte registrerad. Känns fortfarande lite vågat att inte registrera en variant utan prickar, fortfarande väntar sig nog de flesta att en URL inte kan ha å,ä och ö i sig.