Beslan

· 181 ord · 1 minut(er) att läsa

Fredrik Lundh (Effbot) om massakern på barn i Beslan:

but look, at least the biggest terror attack since 9-11 got a small link on cnn’s front page. please excuse me while I sit right down and cry.

Det är sjukt, i den amerikanska versionen av CNN:s webbplats är det bara en liten länk till nyheten. Att orkanen får toppa där är förståeligt men att sidan bara rymmer en uppslagen nyhet åt gången är märkligt.

En sak jag reflekterat över vad gäller flygattackerna 11 september 2001 och gisslantagandet i Ryssland nu är hur myndigheterna rapporterar siffror över offren.

USA:s myndigheter rapporterade (medvetet eller omedvetet) överdrivna siffror om antalet döda vid World Trade Center. De ryska myndigheterna underdrev siffrorna både vad gäller antalet personer i gisslan och antalet döda. Efter de upprepade terrorhandlingarna de senaste veckorna verkar man vilja tona ned att man inte har kontroll över situationen.

I situationen USA befann sig i använde man sig av bilden av att inte ha kontroll (vilket nog kan ha varit riktig) för att få möjligheter att omvandla den säkerhetspolitiska situationen både inrikes och utrikes.