JFK

· 153 ord · 1 minut(er) att läsa

Tidigare ikväll visade Discovery Channel programmet Olösta gåtor: Vem mördade JFK? som faktiskt var intressant ur datorgrafiksynpunkt.

Utifrån material hämtade från tio olika stillbilds- och filmkameror rekonstruerade man skotten i Dallas för att försöka röna ut om det fanns en andra skytt. Mycket av programtiden verkade gå åt till att racka ner på dessa glada amatörers fotografiska insatser denna novemberdag 1963. Resten av tiden följde arbetet med att restaurera bilderna och filmerna samt att kontrollera exakt vad man kunde räkna med att fånga med den utrustning de hade för dryga fyrtio år sedan .

De lyckades med hjälp av bilderna täcka en ganska stor del av rymden och tiden runt skotten men lyckades inte hitta bevis för en andra skytt. Det saknades helt enkelt tillräckligt med material.

Ändå är det ganska fantastiskt att man fyrtio år efteråt lyckas återskapa en så pass noggrann avbildning, även om det inte är en fullständig plenoptisk funktion.