Jag håller på att implementera XML-RPC och Blogger API 1.0 så att jag kan uppdatera på andra sätt än via webbläsare. Tyvärr läser jag nu att det framtida API-et som Blogger, Six apart och Livejournal ligger bakom inte kommer att använda XML-RPC utan SOAP i nästa generations blogg-API.