Daytona Sessions: Mattias Östmar

· 387 ord · 2 minut(er) att läsa

Medieanalys 2.0 🔗

Det handlar inte om medier, det handlar om människor. Hur de sociala medierna ger dig som företag bättre koll på dina påverkare och därför mer affärsnytta!

Har ett företag som ska ägna sig åt blogganalys och kvalitativ analys av sociala medier.

Marknadsföring då 🔗

Masskommunikation. Räckvidd har varit ett nyckelbegrepp. Massmedier dåliga på riktad reklam.

Media förändras 🔗

Media = linjär kommunikation. Hur mycket av det man sade i ena änden av röret kom ut i den andra änden? Man har aldrig pratat om mottagarna eftersom man inte tagit sig råd att ta reda på det. När man inte har prenumerantregister har man ingen att ringa upp för att ta reda på vad mottagarna tagit till sig.

Med ett fåtal medier var det lätt att upprätta listor över medier och journalister och nå dessa i PR-arbetet.

Media = asynkron dialog. En himla massa konversationer hit och dit. Oöverblickbart. Svårt att få en överblick av medier. När alla är sin egen publicist är journalisthatten mindre viktig och personen blir viktigare (istället för rollen).

Journalistikbegreppet urvattnas.

Går från att mäta budskap och räckvidd till motivation.

Räckviddsmätningen går från marknadsundersökarna till tekniker som kan hantera stora mängder data.

Går från demografi till psykografi. Från räckvidd till nätverk (relationer). Från institutioner (medier, yrken) till individer (roller).

En person kan ha flera olika bloggar (från personligt till professionellt på olika bloggar).

Personlighetstyper. Är bloggare som länkar till varandra lika varandra vad gäller personlighetstyper? Jag tror det.

Kvantitativ innehållsanalys av bloggar där man tittar på texten. Är texten konkret eller abstrakt? Orden speglar din personlighet. Har texten relationsfokus eller är självständig (många namn eller många »jag«.)

Affärsnyttan?

Jag svettades så mycket när jag skulle svara på den, för jag vet faktiskt inte.

Fem miljoner visningar på Youtube av Evas spya i TV4. Följdvisningarna i olika medier är oöverblickbart.

Frågor 🔗

Hur bemöts du från PR-byråer och mediebyråer?

Det är så kort tid som jag haft möjlighet att prata med mediebyråer. De tycker det är intressant, men…

Har du något bra sätt att presentera datat?

Jag jobbar med diagram genomgående. Det är mycket kraftfullare att visa nätverket och lägga data ovanpå det.

Folk är olika svåra att påverka. Olika bloggar kan påverka olika mycket.

Jag vill inte uppfinna hjulet på nytt. Olika typer av bloggar är ämnade för personer som är olika mycket förekommande.