Utan kristallkula

Vi vet inte vad som kommer hända i framtiden. Vilka indikatorer kan vi använda för att göra (mer) kvalificerade gissningar kring vilka Internettjänster som kommer att bli populära?

(applåd 1)

Citerar Samuel Clemens och William Gibson.

1. Tillgång

2001: ADSL. Bredband förutsättning för communities och webb-TV. Framöver en liknande utveckling för mobilen. Mobiloperatörerna går till flatrate. Tjänsterna blir bättre. Samma tjänster som på webben Gmail, Google Maps men anpassade för en skärm som får rum i handväskan.

2. Distribution

Viral marknadsföring räcker inte fullt ut för att nå massan. Med en lönsam affär kan man närma sig medieföretagen och skapa partnerskap. Viral marknadsföring är ett bevis på att man byggt en bra tjänst, inte främst en marknadsföringsmetod.

3. Billigare teknik

(den vanliga)

Bättre filmcodec (i Flash) och billigare bandbredd har på ett år möjliggjort en förbättring av strömmande video från frimärksstor bild till betydligt större.

4. Annonsering

Sökordsannonsering kommer uppenbarligen driva mest pengarna under de närmaste fem åren. Större möjlighet att styra mot rätt målgrupp. Samma möjligheter kommer även i andra annonssystem, t.ex. Facebook som kommer med sitt system nästa vecka där man riktar utifrån profilinformation. Fördubblad CTR hos Myspace efter försök med riktade annonser.

Surfhistorik, registreringsdata bildar underlag för annonser.

5. Social publicering

Drivkraften för användare är att skriva av sig, kommunicera. I mobilen (Twitter, Jaiku), fotodelningstjänster (Bilddagboken) för att visa vänner vad man gjorde i helgen.

(applåd 2)

Frågor

Finns det några hot vad gäller lagstiftning?

Annonseringsbiten. De flesta teknik- och mediebolag är för dåliga att kommunicera vad man behöver personlig data till. Varför ska ni ta data om mig för att visa annonser? Det finns lagar om cookies redan. Det gäller för bolagen att tala om vad de gör.

(applåd 3)