En blogg

Detta är en blogg. Ordet kommer av engelskans weblog eller blog. På en blogg samlas en rad texter i omvänd kronologisk ordning, dvs. de senaste texterna återfinns överst. Texterna kan handla om nästan vad som helst och i stort sett alla är länkade till en annan webbsida. Ursprunget är nämligen en sorts krönika över webbplatser man funnit intressanta.

Nuförtiden har bloggarna och dagböckerna i många fall flutit ihop till en enhet. Så är fallet med denna blogg. Här kan man hitta kommentarer till webbplatsers innehåll, nyhetshändelser eller till olika tekniska framsteg men även mina försök att nå framgång i livet.

Vill du botanisera bland fler bloggar finns det andra som påstås likna denna.

David Hall

Jag heter David Hall och är en 34-årig civilingenjör från Linköpings tekniska högskola i Norrköping med inriktning på visualisering och publicering.

Under min livstid har jag hunnit bo i Linköpings, Lunds, Valdemarsviks, Norrköpings och Solna kommuner.

Jag dricker ganska mycket te, föredrar Matrix framför uppföljaren. Cryptonomicon är hittills den enda av Stephensons böcker jag läst och jag har tjugofemfaldigat min skivsamling på fyra år.

Saknas något?

Du kanske undrar över något om mig eller min blogg som du inte fått svar på. Ta då tillfället i akt och ställ frågan via e-post.